Współpraca

Jesteśmy otwarci na wszelkie możliwości współpracy. Preferujemy kontakt osobisty, jednakże poprzedzony ofertą e-mailową lub papierową, przesłaną na adres firmy.

ELETOR współpraca

Szczególnie, zapraszamy do składania swoich ofert w następujących obszarach:

  1. podjęcia pracy w naszej firmie, 
  2. dostaw materiałów, półproduktów i podzespołów do produkcji elektronicznej,
  3. dostaw maszyn i urządzeń do produkcji elektronicznej,
  4. dostaw urządzeń i materiałów biurowych,
  5. komunikacji marketingowej,
  6. współpracy wzajemnej podmiotów gospodarczych,
  7. dystrybucji naszych wyrobów gotowych,
  8. inwestycji wewnętrznych i zewnętrznych,
  9. działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu,
  10. świadczenia usług otoczenia biznesu, w tym: doradczych, konsultingowych, prawnych i finansowych.

Oferty prosimy przesyłać e-mailowo lub pocztą tradycyjną z dopiskiem w temacie: "współpraca" lub "cooperation".

Przesłane w ten sposób materiały zostaną przekazane do odpowiednich osób w spółce, które podejmą decyzję o dalszym postępowaniu.

W sytuacji, gdy oferta wymaga osobistego przedstawienia, prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach od 9.00-10.00 lub 16.00-17.00. Pozostałe godziny są przeznaczone na pracę operacyjną zarządu.