Polityka rabatowa

Firma ELETOR nie prowadzi jednolitej polityki rabatowej dla każdego rodzaju asortymentu.

Upusty handlowe ustalane są na podstawie indywidualnych umów pomiędzy stronami, zapytań ofertowych lub historii współpracy.

ELETOR polityka rabatowa

1. Produkty marki ELETOR

Wyceny produktów i wyrobów produkowanych przez spółkę ELETOR są dokonywane na podstawie indywidualnych kontraktów z odbiorcami hurtowymi.

2. Produkty handlowe

Wyceny produktów handlowych dokonywane są na podstawie indywidualnych zapytań ofertowych składanych przez Kupującego.

3. Negocjacje cenowe

Istnieje możliwość negocjacji cen na podstawie wystawionych przez nas Ofert Handlowych. Aby skorzystać z tej opcji poprosimy o przesłanie kontroferty, która powinna zawierać:

  • nową propozycję ceny jednostkowej towaru w walucie wskazanej w negocjowanej Ofercie Handlowej,
  • warunki płatności,
  • warunki dostawy,
  • alternatywną wycenę u innego Sprzedawcy,
  • termin ważności kontroferty.
  • Nie dopuszczamy milczącej zgody na kontrofertę. Kontroferta może być uznana za przyjętą w sytuacji jednoznacznej odpowiedzi ze strony Sprzedawcy, złożonej w terminie ważności kontroferty. W przeciwnym wypadku, kontroferta jest nieuznana przez Sprzedawcę.