Polityka prywatności i cookies

Polityka ochrony prywatności w sklepie internetowym ELETOR

 1. Niniejsza Polityka ochrony prywatności w sklepie internetowym ELETOR określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług poprzez sklep internetowy ELETOR, działający pod dwoma adresami: https://eletor.pl (wersja polskojęzyczna), https://eletor.com (wersja angielskojęzyczna), zwany dalej Sklepem.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w Sklepie jest ELETOR sp. z o.o., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem 0000793000.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi; ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami Umowy Sprzedaży.
 5. Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
  2. poprzez gromadzenie plików cookies
 6. Sklep zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 8. Dane osobowe pozostawione w Sklepie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w Polityce ochrony prywatności Sklepu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. W Sklepie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe mogą działać niezależnie od Sklepu i nie być w żaden sposób nadzorowane przez Sklep. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. Jeżeli linki będą prowadziły do stron zarządzanych przez Administratora niniejszego Sklepu, informacja ta będzie podana w sposób widoczny i zrozumiały.
 12. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki ochrony prywatności jesteśmy do dyspozycji. Nasze dane znaleźć można w zakładce Kontakt.