Ochrona środowiska

Firma ELETOR zlokalizowana jest około 1 kilometra od Brodnickiego Parku Krajobrazowego. To miejsce sprawia, że nie jest nam obojętne jakie pozostanie w przyszłości.

Na bieżąco realizujemy naszą strategię ochrony środowiska w następujących działaniach:

ELETOR produkty spełniają RoHS

1. Produkty nie zagrażające środowisku - RoHS

Jako producenci sprzętu elektronicznego jesteśmy świadomi iż każdy nasz produkt w przyszłości straci swoje właściwości i stanie się elektroodpadem. Dlatego podjęliśmy wszelkie starania, aby nasze produkty, po zakończeniu swojej funkcjonalności, nie zagrażały środowisku naturalnemu.

Wszystkie produkowane przez nas urządzenia są zgodne z dyrektywą RoHS. Oznacza to, że w produktach nie znajdują się lub zostały mocno ograniczone substancje niebezpieczne dla środowiska naturalnego, takie jak: ołów, rtęć, kadm itp.

2. Wydłużenie czasu życia produktu

Czas życia produktu ma kluczowe znaczenie na ilość powstających elektroodpadów. Oznacza to, że im dłużej dany produkt pracuje, tym powoduje mniejsze zanieczyszczenie środowiska. Projektując nasze produkty staramy się, aby ich czas życia był dłuższy niż 10 lat.

3. Serwis pogwarancyjny

Nasza firma prowadzi serwis własnych produktów, bez względu na rok, w którym zostały wyprodukowane. Jeśli jesteśmy w stanie, w ekonomiczny sposób, przywrócić funkcjonalność produktu – robimy to. Ogranicza to ilość elektroodpadów, a dodatkowo jest korzystniejsze cenowo dla właściciela uszkodzonego produktu.

4. Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych

Prowadzimy ścisłą współpracę z AURAEKO - Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. Na stronie https://www.auraeko.pl/elektrosprzet/punkty-zbiorki-elektroodpadow/ znajduje się aktualna lista punktów zbiórki elektroodpadów.

5. Ekologia wewnętrzna

  • bieżąca segregacja odpadów powstających podczas produkcji oraz bytowania naszej firmy,
  • ekologiczne źródła energii: gaz i prąd,
  • energooszczędny budynek i wyposażenie,
  • cyfryzacja firmy.